Processen trin for trin

Her er et eksempel på hvordan hele processen kan se ud

1. møde

De bedste ideer bygger på indsigt og forventningsafstemning.

Vi kortlægger sammen dine overvejelser, ønsker og behov - herunder æstetik og funktion

Vi snakker budget og kvalitet

Opmåling og fotografering af lokalerne

E

2. møde

Vi mødes igen i din bolig.

Præsentation af mine skitser, evt. ny plantegning.

Du får råd, anvisninger og ændringsforslag.

Budgetoverslag på tid og økonomi.

Informationer om håndværkere/gør det selv.

Efter accept af forslaget, går jeg videre med udarbejdelse af køreplanen for projektet.

E

3. Køreplan for dit projekt

Du får en plantegning over det involverede område – vi justerer løbende ændrede ønsker/ideer undervejs i hele forløbet.

Du får en tidsplan.

Du får en budgetoversigt.

Du får en liste over involverede håndværkere.

Hvis du ønsker og har behov for det, kan du modtage en tredimensionel tegning digitalt.

Hvis det er nødvendigt udarbejdes også en myndighedstegning til brug ved ansøgning i kommunen.

E

4. Tilretning og endelig godkendelse

De eventuelle ændringer, der er blevet aftalt, skriftliggøres.

Du modtager den reviderede plan

Du godkender efter diverse justeringer.

E

5. Igangsættelse af projektet

Tidspunkter aftales.

Vi gennemgår betalingsforløbet, som begge parter accepterer.

Håndværkere bestilles.

E

6. Byggeriet er i gang

I henhold til vores aftale styrer jeg byggeprocessen.

Hvis du ønsker det, får du daglige, mundtlige informationer og opdateringer om relevante forhold vedrørende processen.

Uventede og uforudsete forhold der måtte dukke op undervejs i projektet, vil du straks blive orienteret om. Især hvis der på baggrund heraf opstår en eventuel ændring af økonomien.

E

7. Afslutning og overlevering

Vi mødes i lokalerne og gennemgår eventuelle justeringer, ekstra ønsker, fejl og mangler. Skriftlig liste herover udarbejdes.

Notater på ovenstående liste effektueres.

Når alt er på plads efter jeres ønsker, afleveres det færdige resultat.

E
google-site-verification=xJv_tjq8aPbMw89MKz2wPRZPyoCdNvnINtqLrOIvZVg